User Tools

Site Tools


10-m-u-xe-t-b-than-phi-n-nh-t-v-l-i-an-to-n

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10-m-u-xe-t-b-than-phi-n-nh-t-v-l-i-an-to-n [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div id=""><​p class="​Normal">​ 
 +Điều gây ngạc nhiên ở Top 10 xe ít bị than phiền về lỗi an toàn là hai mẫu Kia, Forte và Soul, giữ trọn top 2. Danh sách được <​em>​iSeeCars.com</​em>​ phân tích từ hơn 500.000 lời than phiền liên quan tới vấn đề an toàn đối với 400 mẫu xe thuộc các đời từ 2005-2016 do khách hàng gửi tới Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ NHTSA. Tỷ lệ được tính dựa trên một lượng xe mới bán ra (10.000 xe).</​p><​table align="​center"​ border="​0"​ cellpadding="​3"​ cellspacing="​0"​ class="​tplCaption"><​tbody><​tr><​td>​ 
 +<img alt="​Kia Forte là quán quân của những mẫu xe ít bị than phiền nhất về lỗi an toàn."​ data-natural-h="​331"​ data-natural-width="​500"​ src="​https://​vcdn-vnexpress.vnecdn.net/​2018/​11/​17/​kia-forte-2-8108-1542438332.jpg"/></​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td>​ 
 +<p class="​Image">​ 
 +Kia Forte là quán quân của những mẫu xe ít bị than phiền nhất về lỗi an toàn.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr></​tbody></​table><​p class="​Normal">​ 
 +1. Kia Forte - 3,​5<​br/>​2. Kia Soul - 6,​5<​br/>​3. Chevrolet Silverado 1500 - 6,​5<​br/>​4. GMC Sierra 1500 - 8,​6<​br/>​5. Nissan Sentra - 9,​3<​br/>​6. Ford F-150 - 9,​3<​br/>​7. Subaru Forester - 9,​4<​br/>​8. Lexus RX - 10,​6<​br/>​9. Toyota 4Runner - 10,​8<​br/>​10. Nissan Rogue - 11,​1</​p><​p class="​Normal">​ 
 +Những xe nội địa Mỹ trong danh sách đều là bán tải cỡ lớn của GM và Ford. Chevrolet Silverado 1500 còn nhận được những giải thưởng về chất lượng và độ tin cậy cho mẫu bán tải tốt nhất (GMC Sierra 1500 về mặt cơ khí là cùng một xe). Tương tự, Ford F-150 sở hữu nhiều giải thưởng trong phân khúc.</​p><​p class="​Normal">​ 
 +"Bán tải thường được sử dụng như một chiếc xe để làm việc, về cơ bản chỉ cần bảo dưỡng thông thường và khả năng phục vụ lại tốt hơn những mẫu xe khác, cũng là yếu tố giải thích tại sao dòng này có ít vấn đề hơn", Phong Ly, giám đốc điều hành <​em>​iSeeCars</​em>​ giải thích. Ngoài ra, nhìn theo một góc độ khác, xe bán tải thường được sử dụng để làm việc và thường do người khác lái chứ không phải chủ xe. Vì thế, nếu lái xe nhận thấy có vấn đề gì với chiết xe, họ thường nói lại với chủ mình thay vì báo trực tiếp với NHTSA, cũng theo Phong Ly.</​p><​p class="​Normal">​ 
 +Ngoài các mẫu xe cụ thể là danh sách các<​strong>​ thương hiệu ít bị than phiền nhất</​strong>​ về lỗi an toàn:</​p><​p class="​Normal">​ 
 +1. Porsche - 11,​1<​br/>​2. Subaru - 14,​1<​br/>​3. Lexus - 14,​2<​br/>​4. Land Rover - 15,​2<​br/>​5. Volvo - 15,​3<​br/>​6. Kia - 15,​6<​br/>​7. Acura - 16<​br/>​8. Honda - 16,​9<​br/>​9. Ram - 17,​1<​br/>​10. Mitsubishi - 17,​7</​p><​p class="​Normal"​ style="​text-align:​right;">​ 
 +<​strong>​Mỹ Anh</​strong></​p>​ </​div>​ 
 +laodong </​HTML>​
10-m-u-xe-t-b-than-phi-n-nh-t-v-l-i-an-to-n.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)