User Tools

Site Tools


18-ng-i-ch-t-do-v-s-t-l-n-i-nha-trang-x-h-i

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

18-ng-i-ch-t-do-v-s-t-l-n-i-nha-trang-x-h-i [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div id="​article-body">​
 +<div style="​text-align:​ left;">​
 +<​p>​UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa)  cho biết, con số người chết hiện này đã tăng lên 18 người, 2 người mất tích, 13 người bị thương.</​p>​
 +<​p>​Đá lở trên đỉnh xóm Núi thôn Thành Phát, xã Phước Đồng đã xoá sổ cả một ngôi làng. Hiện đã tìm thấy 5 người mất tích. Tất cả đều tử vong. </​p>​
  
 +
 +<p>13 nạn nhân bị thương nặng hiện đang tích cực điều trị tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hoà, bệnh viện Tâm trí và bệnh viện Quân y 87. 2 người mất tích tại xóm núi, thôn Thành Phát hiện vẫn chưa tìm thấy xác. </​p>​
 +
 +<div>
 +<div class="​article-photo inlinephoto">​
 +<img alt="​18 người chết do vụ sạt lở núi ở Nha Trang - ảnh 1" src="​https://​image2.tienphong.vn/​w665/​Uploaded/​2018/​neg_wznwtpy/​2018_11_20/​tienphong_sat_lo_nha_trang3_faze.jpg"​ width="​600"​ class="​cms-photo"​ data-photo-original-src="​https://​image2.tienphong.vn/​Uploaded/​2018/​neg_wznwtpy/​2018_11_20/​tienphong_sat_lo_nha_trang3_faze.jpg"/><​span class="​fig"><​br/></​span>​
 +</​div>​
 +<div class="​article-photo inlinephoto">​
 +<img alt="​18 người chết do vụ sạt lở núi ở Nha Trang - ảnh 2" src="​https://​image2.tienphong.vn/​w665/​Uploaded/​2018/​neg_wznwtpy/​2018_11_20/​tienphong_sat_lo_nha_trang2_qgci.jpeg"​ width="​600"​ class="​cms-photo"​ data-photo-original-src="​https://​image2.tienphong.vn/​Uploaded/​2018/​neg_wznwtpy/​2018_11_20/​tienphong_sat_lo_nha_trang2_qgci.jpeg"​ data-desc="​Xóm Núi thôn Thành PHát, một trong những khu vực thương vong nặng nề nhất."​ cms-photo-caption="​Xóm Núi thôn Thành PHát, một trong những khu vực thương vong nặng nề nhất."/><​span class="​fig">​Xóm Núi thôn Thành PHát, một trong những khu vực thương vong nặng nề nhất. </​span>​
 +</​div>​
 +</​div>​
 +<​p>​Hiện UBND thành phố Nha Trang vẫn đang tiếp nhận chỉ thị của UBND tỉnh Khánh Hoà, tiếp tục tích cực công tác tìm kiếm và cứu hộ những nạn nhân bị thương, mất tích chưa tìm thấy xác. </​p>​
 +</​div>​
 +<​p>​ <​span style="​font-size:​ 14px;">​  </​span></​p>​
 +
 +<div style="​text-align:​ left;">​
 +<​p><​iframe id="​video6433643"​ class="​cms-video"​ src="​https://​player.explus.vn/​getPlayer?​video=https://​streaming.tienphong.vn/​1a733d2f44386009579b5af8a5b9d172/​5bf6609c/​2018_11_20/​ctv_loclien/​17_nguoi_chet_do_vu_sat_lo_nui_o_Nha_Trang__VnExpress.mp4&​amp;​image=//​cms-i-2.zdn.vn/​tienphong-video/​2018_11_20/​ctv_loclien/​17_nguoi_chet_do_vu_sat_lo_nui_o_nha_trang__vnexpress.jpg&​amp;​pub=tienphong.vn&​amp;​title="​ data-video-src="​https://​streaming.tienphong.vn/​2018_11_20/​ctv_loclien/​17_nguoi_chet_do_vu_sat_lo_nui_o_Nha_Trang__VnExpress.mp4"​ width="​100%"​ height="​350px"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen=""​ webkitallowfullscreen=""​ mozallowfullscreen=""​ oallowfullscreen=""​ msallowfullscreen=""​ scrolling="​no"></​iframe></​p>​
 +<div>
 +<​blockquote class="​summarize cms-quote">&#​13;​
 +&#13;
 +<​p>​Sáng 18/11, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Toraji suy yếu, TP Nha Trang mưa lớn kéo dài 6 giờ khiến nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ, một số tuyến giao thông tê liệt. Tại các khu dân sát núi, mưa lớn kéo theo sạt lở khiến đất đá đổ xuống, vùi lấp hàng chục nhà dân khiến nhiều người chết và mất tích.</​p>&#​13;​
 +</​blockquote></​div>​
 +</​div>​
 +
 +<p class="​article-author cms-author">​
 +Lâm Chiêu Tranh
 +</p>
 +
 +<p class="​clearfix">​
 +<span class="​pull-right cms-source">​Clip:​ VnExpress</​span>​
 +</p>
 +
 +</​div><​script>​
 +(function (d, s, id) {
 +var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];​
 +if (d.getElementById(id)) return;
 +js = d.createElement(s);​ js.id = id;
 +js.src = "​http://​connect.facebook.net/​vi_VN/​all.js#​xfbml=1";​
 +fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);
 +}(document, '​script',​ '​facebook-jssdk'​));​
 +</​script>​
 +laodong </​HTML>​
18-ng-i-ch-t-do-v-s-t-l-n-i-nha-trang-x-h-i.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)