User Tools

Site Tools


1976-paralympic-m-a-ng-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1976-paralympic-m-a-ng-wikipedia [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ <b> Trò chơi Paralympic mùa đông 1976 </b> (Tiếng Thụy Điển: <i lang="​sv">​ Paralympiska vinterspelen 1976 </i>) là Paralympic mùa đông đầu tiên. Họ được tổ chức tại Örnsköldsvik,​ Thụy Điển, từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 2 năm 1976. Các khuyết tật được bao gồm trong Paralympic này là mù lòa và những người tàn tật. Mười sáu quốc gia đã tham gia với 196 vận động viên. <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Đã có các cuộc thi trượt tuyết Alpine và Bắc Âu dành cho vận động viên và vận động viên khiếm thị, và một sự kiện trình diễn trong cuộc đua băng. <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​ Họ được biết đến là Olympic mùa đông thứ nhất <b> Trò chơi dành cho người khuyết tật </b>. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<p> Các trò chơi bao gồm 2 môn thể thao.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Medal_table">​ Bảng huy chương </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<p> 10 NPC hàng đầu theo số huy chương vàng được liệt kê dưới đây. Quốc gia chủ nhà (Thụy Điển) được nhấn mạnh.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Participating_Paralympic_Committees">​ Ủy ban Paralympic tham gia </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Các quốc gia sau đã tham gia. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ ] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1267
 +Cached time: 20181119203336
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.604 seconds
 +Real time usage: 0.730 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4111/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 45983/​2097152 bytes
 +Template argument size: 6160/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 8564/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.406/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 16.08 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 626.466 ​     1 -total
 + ​30.85% ​ 193.244 ​    25 Template:​FlagIOC2
 + ​29.10% ​ 182.277 ​    75 Template:​Country_alias
 + ​24.52% ​ 153.593 ​     1 Template:​Lang-sv
 + ​17.41% ​ 109.068 ​     1 Template:​Medals_table
 + ​16.27% ​ 101.908 ​    16 Template:​FlagIPC
 + ​15.21% ​  ​95.269 ​     1 Template:​Reflist
 + ​13.60% ​  ​85.204 ​     3 Template:​Cite_web
 +  9.99%   ​62.586 ​     1 Template:​Infobox_Olympic_games
 +  8.92%   ​55.873 ​     1 Template:​Infobox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​175111-0!canonical and timestamp 20181119203336 and revision id 865001588
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML>​
1976-paralympic-m-a-ng-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)