User Tools

Site Tools


apple-c-t-gi-m-s-n-l-ng-c-ba-m-u-iphone-m-i

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

apple-c-t-gi-m-s-n-l-ng-c-ba-m-u-iphone-m-i [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div id=""><​span class="​storyimage fullwidth inlineimage"​ data-aop="​image">​ 
 +<span class="​image"​ data-attrib="​Reuters"​ data-caption="​Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)"​ data-id="​88"​ data-m="​{&​quot;​i&​quot;:​88,&​quot;​p&​quot;:​87,&​quot;​n&​quot;:&​quot;​openModal&​quot;,&​quot;​t&​quot;:&​quot;​articleImages&​quot;,&​quot;​o&​quot;:​1}">​ 
 + <​img alt="​Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)"​ data-src="​http://​www.msn.com/​{&​quot;​default&​quot;:​{&​quot;​load&​quot;:&​quot;​default&​quot;,&​quot;​w&​quot;:&​quot;​80&​quot;,&​quot;​h&​quot;:&​quot;​53&​quot;,&​quot;​src&​quot;:&​quot;//​img-s-msn-com.akamaized.net/​tenant/​amp/​entityid/​BBPS1iD.img?​h=529&​amp;​w=799&​amp;​m=6&​amp;​q=60&​amp;​o=f&​amp;​l=f&​quot;​},&​quot;​size3column&​quot;:​{&​quot;​load&​quot;:&​quot;​default&​quot;,&​quot;​w&​quot;:&​quot;​62&​quot;,&​quot;​h&​quot;:&​quot;​41&​quot;,&​quot;​src&​quot;:&​quot;//​img-s-msn-com.akamaized.net/​tenant/​amp/​entityid/​BBPS1iD.img?​h=414&​amp;​w=624&​amp;​m=6&​amp;​q=60&​amp;​o=f&​amp;​l=f&​quot;​},&​quot;​size2column&​quot;:​{&​quot;​load&​quot;:&​quot;​default&​quot;,&​quot;​w&​quot;:&​quot;​62&​quot;,&​quot;​h&​quot;:&​quot;​41&​quot;,&​quot;​src&​quot;:&​quot;//​img-s-msn-com.akamaized.net/​tenant/​amp/​entityid/​BBPS1iD.img?​h=414&​amp;​w=624&​amp;​m=6&​amp;​q=60&​amp;​o=f&​amp;​l=f&​quot;​}}"​ src="​http://​static-entertainment-eas-s-msn-com.akamaized.net/​sc/​9b/​e151e5.gif"/></​span>​ 
 +<span class="​caption truncate">​ 
 + <​span class="​attribution">​© Reuters</​span>​ 
 + Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters) 
 +</​span>​ 
 +</​span>​ 
 +<p> Theo Nhật báo Phố Wall, trong vài tuần gần đây, Apple đã cắt giảm sản lượng tất cả ba mẫu iPhone mới là iPhone Xs, Xs Max và Xr.</​p>​ <p> Nhu cầu từ thị trường thấp hơn dự kiến và việc ra cùng lúc 3 mẫu iPhone mới, được cho là những nguyên nhân chính dẫn đến quyết định trên của Apple. </​p> ​  <​p>​ Apple đã gây sốc cho các nhà đầu tư cách đây vài tuần với dự báo doanh thu thấp hơn dự kiến trong quý cuối năm, khiến các nhà cung cấp linh kiện phải đưa ra cảnh báo về sự yếu kém trong doanh số bán iPhone mới.</​p>​ <p> Các dự báo đặc biệt đề cập đến mẫu iPhone Xr, có mức cắt giảm sản lượng lên đến một phần ba trong số gần 70 triệu chiếc mà Apple đặt hàng từ trước với các nhà lắp ráp gia công và cung cấp linh kiện.</​p>​ <p> iPhone Xs và Xs Max được phát hành ra thị trường vào tháng 9, trong khi iPhone Xr phát hành vào tháng 10.</​p>​ <p> Apple chưa có bình luận về thông tin mà Nhật báo Phố Wall đăng tải./​.</​p>​ 
 +  
 +</​div>​ 
 + </​HTML>​
apple-c-t-gi-m-s-n-l-ng-c-ba-m-u-iphone-m-i.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)