User Tools

Site Tools


asci-tr-ng-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

asci-tr-ng-wikipedia [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML> ​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​ ASCI White </b> là một siêu máy tính tại Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore ở California.
 +</​p><​p>​ Đó là một cụm máy tính dựa trên máy tính RS / 6000 SP thương mại của IBM. 512 trong số các máy này được kết nối với nhau cho ASCI White, với 16 bộ vi xử lý trên mỗi nút và 8,192 375 MHz bộ vi xử lý tổng cộng với 6 terabyte bộ nhớ và 160 terabyte dung lượng đĩa. Nó hầu như chỉ được sử dụng cho các tính toán quy mô lớn đòi hỏi hàng chục, hàng trăm hoặc hàng ngàn bộ vi xử lý. Máy tính nặng 106 tấn và tiêu thụ 3 MW điện với 3 MW nữa cần thiết để làm mát. Nó có tốc độ xử lý lý thuyết 12,3 teraflop. Hệ thống chạy hệ điều hành AIX của IBM.
 +</​p><​p>​ ASCI White được tạo thành từ ba hệ thống riêng lẻ, nút 512 trắng, nút 28 nút Ice và nút 68 Frost.
 +</​p><​p>​ Hệ thống được xây dựng ở Poughkeepsie,​ New York. Hoàn thành vào tháng 6 năm 2000, nó được vận chuyển đến các cơ sở được xây dựng đặc biệt ở California và chính thức dành riêng vào ngày 15 tháng 8 năm 2001. <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Hiệu suất được tuyên bố là 12,300 gigaflop, mặc dù điều này không đạt được trong các thử nghiệm LINPACK được chấp nhận rộng rãi. Hệ thống này có giá 110 triệu USD.
 +</​p><​p>​ Nó được xây dựng như là giai đoạn thứ ba của Sáng kiến ​​máy tính chiến lược tăng tốc (ASCI) do Bộ năng lượng và Cơ quan an ninh hạt nhân của Mỹ khởi xướng xây dựng một mô phỏng để thay thế thử nghiệm WMD sống sau lệnh cấm thử nghiệm do Tổng thống George HW khởi xướng Bush vào năm 1992 và được Bill Clinton mở rộng vào năm 1993.
 +</​p><​p>​ Máy đã ngừng hoạt động kể từ ngày 27 tháng 7 năm 2006.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1319
 +Cached time: 20181115003128
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.160 seconds
 +Real time usage: 0.286 seconds
 +Preprocessor visited node count: 663/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 28005/​2097152 bytes
 +Template argument size: 523/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post‐expand size: 715/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.048/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.64 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 236.876 ​     1 -total
 + ​23.90% ​  ​56.616 ​     1 Template:​Use_mdy_dates
 + ​21.61% ​  ​51.191 ​     1 Template:​Refimprove
 + ​18.01% ​  ​42.664 ​     1 Template:​Ambox
 + ​15.55% ​  ​36.837 ​     1 Template:​DMCA
 + ​14.59% ​  ​34.559 ​     1 Template:​Dated_maintenance_category
 + ​12.37% ​  ​29.298 ​     1 Template:​Reflist
 + ​11.59% ​  ​27.464 ​     1 Template:​FULLROOTPAGENAME
 + ​11.29% ​  ​26.754 ​     1 Template:​Power_Architecture
 +  9.72%   ​23.032 ​     1 Template:​Ns_has_subpages
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​145169-0!canonical and timestamp 20181115003127 and revision id 864638925
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 + </​HTML>​
asci-tr-ng-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)