User Tools

Site Tools


b-c-o-bu-c-gian-l-n-t-i-ch-nh-ch-t-ch-nissan-carlos-ghosn-s-p-b-b-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

b-c-o-bu-c-gian-l-n-t-i-ch-nh-ch-t-ch-nissan-carlos-ghosn-s-p-b-b-t [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​p style="​font-weight:​700">​ 
 +                                <​strong>​(VTC News) - CNBC dẫn nguồn tin từ Asahi Shimbun - tờ báo hàng đầu Nhật Bản cho biết các công tố viên Nhật sẽ bắt ông Carlos Ghosn ngay sau cuộc thẩm vấn.</​strong> ​      
 + </​p><​div id="​content_detail">​ 
 + <​p style="​text-align:​ justify;">​Asahi Shimbun vừa cho biết, các công tố viên Tokyo đã thẩm vấn Carlos Ghosn, Chủ tịch Nissan Motor trong ngày 19/11 vì vi phạm luật quản lý sàn giao dịch và công cụ tài chính của Nhật Bản. Theo đó, Ghosn bị nghi ngờ thao túng các hồ sơ tài chính và báo cáo không đầy đủ thu nhập của bản thân.</​p> ​ <p style="​text-align:​ justify;">​Theo nguồn tin của Asahi,​ các công tố viên dự định bắt giữ ông Carlos Ghosn sau buổi thẩm vấn. Ông  Ghosn đã tự nguyện đi cùng các công tố viên Tokyo đến cơ quan điều tra.</​p> ​ <figure class="​expNoEdit"><​img src="​https://​image.vtc.vn/​resize/​685x456/​files/​ctv.kinhte/​2018/​11/​19/​b-ghosn-a-20181120-870x580-1924070.jpg"​ alt="​Bi cao buoc gian lan tai chinh, Chu tich Nissan Carlos Ghosn sap bi bat hinh anh 1" width="​685"​ height="​456"/><​figcaption><​p class="​expEdit"><​em>​ Carlos Ghosn. (Ảnh: Bloomberg)</​em></​p> ​ </​figcaption></​figure> ​ <p style="​text-align:​ justify;">​Hiện tại, Carlos Ghosn cũng là Chủ tịch, kiêm CEO của hãng xe Pháp - Renault. Trong khi đó, Renault chưa bình luận về thông tin này. Tuy nhiên, cổ phiếu Renault đã lao dốc 6,2% tại thị trường Paris (Pháp).</​p> ​ <p style="​text-align:​ justify;">&​gt;&​gt;&​gt;​ Đọc thêm: <​strong><​em>​Mẫu sedan hạng sang KIA K900 2019 bán với giá 60.000 USD tại Mỹ</​em></​strong></​p> ​  
 +                                <p style="​color:​ #111; float:​right"><​i>​ (Nguồn:​ CNBC)</​i></​p>​ <​footer style="​text-transform:​ uppercase; color: #​a3171e;​font-weight:​700;​float:​right">​Tiến Ninh </​footer>​ 
 +  
 +  
 + <​!--End Article Body--></​div><​script async type="​text/​javascript">​!function(a,​b,​c){var d,​e=a.getElementsByTagName(b)[0];​a.getElementById(c)||(d=a.createElement(b),​d.id=c,​d.src="​https://​connect.facebook.net/​vi_VN/​sdk.js#​xfbml=1&​version=v2.9",​e.parentNode.insertBefore(d,​e))}(document,"​script","​facebook-jssdk"​);</​script>​ 
 +laodong </​HTML>​
b-c-o-bu-c-gian-l-n-t-i-ch-nh-ch-t-ch-nissan-carlos-ghosn-s-p-b-b-t.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)