User Tools

Site Tools


b-n-c-ng-h-c-c-ho-n-c-nh-kh-kh-n-10-ng-y-u-th-ng-11-2018

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

b-n-c-ng-h-c-c-ho-n-c-nh-kh-kh-n-10-ng-y-u-th-ng-11-2018 [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div id="​ArticleContent"><​p class="​t-j"><​span class="​bold"><​img class="​logo-small"​ title=""​ src="​https://​vnn-imgs-f.vgcloud.vn/​logo.gif"​ alt=""​ /> - Trong 10 ngày đầu tháng 11/2018, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 120.025.000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.</​span></​p><​p class="​article-relate">​Tia hy vọng mong manh của cậu bé mắc bệnh ung thư máu</​p><​p class="​article-relate">​Con hao mòn vì ung thư, mẹ bất lực chỉ biết xuống tóc cầu an</​p><​p><​span class="​bold">​1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank</​span></​p><​p>​2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank</​p><​p><​span class="​bold">​3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet</​span></​p><​table class="​FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"><​tbody><​tr><​td class="​FmsArticleBoxStyle-Images image "><​img src="​https://​vnn-imgs-f.vgcloud.vn/​2018/​11/​16/​15/​tt1.jpg"​ alt="​Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 11/​2018"​ /></​td></​tr><​tr><​td class="​FmsArticleBoxStyle-Content image_desc"></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​span class="​bold">​Ban Bạn đọc</​span></​p><​p>​  </​p></​div><​script>​
 +!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s)
 +{if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod?​n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​
 +if(!f._fbq)f._fbq=n;​n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​
 +n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0;​t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​
 +s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window,​document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​);​
 +fbq('​init',​ '​262589407833317'​); ​
 +fbq('​track',​ '​PageView'​);​
 +</​script><​script>​
 +!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod?​n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n;​n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0;​t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window,​document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​);​
 +fbq('​init',​ '​375427199316569'​);​
 +fbq('​track',​ "​PageView"​);</​script><​script type="​text/​javascript">​
 +        $(function () {
 +          $.ajaxSetup({ cache: true });
 +          $.getScript('//​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js',​ function () {
 +            FB.init({
 +              appId: '​833523336774156',​
 +              version: '​v2.12',​
 +              xfbml:true
 +            });
 +$('#​fb-share-clone'​).click(function(){
 +            FB.ui({
 +                method: '​share',​
 +                href: window.location.href,​
 +              }, function(response){});​
 +        });
  
 +          });
 +        });
 +      </​script>​
 +laodong </​HTML>​
b-n-c-ng-h-c-c-ho-n-c-nh-kh-kh-n-10-ng-y-u-th-ng-11-2018.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)