User Tools

Site Tools


b-quy-t-c-ng-con-c-i-thi-n-k-n-ng-anh-ng-1006402

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

b-quy-t-c-ng-con-c-i-thi-n-k-n-ng-anh-ng-1006402 [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div id="">&#​13;​ 
 + &#​13;​ 
 +&#13; 
 + <p dir="​ltr"​ style="​line-height:​1.2;​margin-top:​0pt;​margin-bottom:​0pt;"><​span style="​font-size:​12pt;​font-family:​Calibri;​color:#​000000;​background-color:​transparent;​font-weight:​400;​font-style:​normal;​font-variant:​normal;​text-decoration:​none;​vertical-align:​baseline;​white-space:​pre;​white-space:​pre-wrap;">​Nhằm mục đích giúp trẻ nhỏ tiếp thu Anh ngữ tự nhiên và xây dựng nền tảng vững chắc từ bước khởi đầu, chương trình Anh ngữ Thiếu nhi SuperKids được Anh văn Hội Việt Mỹ VUS phối hợp xây dựng cùng đối tác chiến lược The City University of New York (ĐH CUNY) – Đại học công lập lớn thứ 3 Hoa Kỳ. </​span></​p>&#​13;​ 
 +&#13; 
 + &#​13;​ 
 +&#13; 
 + <p dir="​ltr"​ style="​line-height:​1.2;​margin-top:​0pt;​margin-bottom:​0pt;"><​span style="​font-size:​12pt;​font-family:​Calibri;​color:#​000000;​background-color:​transparent;​font-weight:​400;​font-style:​normal;​font-variant:​normal;​text-decoration:​none;​vertical-align:​baseline;​white-space:​pre;​white-space:​pre-wrap;">​Trẻ được trải nghiệm môi trường học Anh ngữ chuẩn quốc tế xác nhận bởi tổ chức NEAS. Chương trình học sinh động, gần gũi lứa tuổi và tạo động lực học tập thông qua các hoạt động vui học đầy hào hứng. 100% giáo viên bản ngữ có bằng cấp giảng dạy quốc tế và am hiểu tâm lý lứa tuổi, giúp các em làm quen với ngôn ngữ mới thật tự nhiên và hiệu quả. Đặc biệt, với giáo trình Everybody Up Second Edition, phụ huynh toàn toàn có thể đồng hành ôn tập kiến thức cùng con mọi lúc mọi nơi với tài khoản trực tuyến tiện dụng.</​span></​p>&#​13;​ 
 +&#13; 
 + &#​13;​ 
 +&#13; 
 + <p dir="​ltr"​ style="​line-height:​1.2;​margin-top:​0pt;​margin-bottom:​0pt;"><​span style="​font-size:​12pt;​font-family:​Calibri;​color:#​000000;​background-color:​transparent;​font-weight:​400;​font-style:​normal;​font-variant:​normal;​text-decoration:​none;​vertical-align:​baseline;​white-space:​pre;​white-space:​pre-wrap;">​Ngoài ra, trẻ có cơ hội xây dựng vững vàng 4 kỹ năng cần thiết để tự tin tham dự kỳ thi chứng chỉ quốc tế Cambridge. Qua đó, tạo nền tảng cho trẻ chinh phục nhiều mục tiêu học tập tại trường chính quy.</​span></​p>&#​13;​ 
 +&#13; 
 + &#​13;​ 
 +&#13; 
 + <p dir="​ltr"​ style="​line-height:​1.2;​margin-top:​0pt;​margin-bottom:​0pt;"><​span style="​font-size:​12pt;​font-family:​Calibri;​color:#​000000;​background-color:​transparent;​font-weight:​400;​font-style:​normal;​font-variant:​normal;​text-decoration:​none;​vertical-align:​baseline;​white-space:​pre;​white-space:​pre-wrap;">​Ba mẹ quan tâm đến chương trình SuperKids hãy nhanh tay gọi về (028) 7308 3333 hoặc xem chi tiết </​span><​span style="​font-size:​12pt;​font-family:​Calibri;​color:#​0000ff;​background-color:​transparent;​font-weight:​400;​font-style:​normal;​font-variant:​normal;​text-decoration:​underline;​-webkit-text-decoration-skip:​none;​text-decoration-skip-ink:​none;​vertical-align:​baseline;​white-space:​pre;​white-space:​pre-wrap;">​tại đây</​span><​span style="​font-size:​12pt;​font-family:​Calibri;​color:#​000000;​background-color:​transparent;​font-weight:​400;​font-style:​normal;​font-variant:​normal;​text-decoration:​none;​vertical-align:​baseline;​white-space:​pre;​white-space:​pre-wrap;">​.</​span></​p>&#​13;​ 
 + </​div><​script>​(function(d,​ s, id) { 
 +   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];​ 
 +   if (d.getElementById(id)) return; 
 +   js = d.createElement(s);​ js.id = id; 
 +   js.src = "​http://​connect.facebook.net/​vi_VN/​sdk.js#​version=v2.12&​xfbml=1&​appId=137287846936958";​ 
 +   fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs); 
 + }(document,​ '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 + </​HTML>​
b-quy-t-c-ng-con-c-i-thi-n-k-n-ng-anh-ng-1006402.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)