User Tools

Site Tools


b-trai-b-b-r-i-trong-c-nh-i-r-t-d-i-ch-n-c-u

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

b-trai-b-b-r-i-trong-c-nh-i-r-t-d-i-ch-n-c-u [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div>​
  
 +<!-- Kham pha -->
 +
 +
 +<​p><​span style="">​Ngày 20/11,  Ông Trần Quang Lộc, Trưởng Phòng Lao động Thương binh &amp; Xã hội TP. Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi trong cảnh đói rét dưới chân cầu.</​span><​br/></​p><​div class="​VCSortableInPreviewMode active"​ style=""​ type="​Photo"><​div><​img style="​width:​100%;​max-width:​100%;"​ src="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​20/​photo-1-15427051094492113678266.jpg"​ id="​img_51f34810-eca4-11e8-b966-39df712cd1d4"​ w="​720"​ h="​960"​ alt="​Bé trai 3 tuổi bị bỏ rơi trong cảnh đói rét dưới chân cầu ở Bắc Ninh - Ảnh 1." title="​Bé trai 3 tuổi bị bỏ rơi trong cảnh đói rét dưới chân cầu ở Bắc Ninh - Ảnh 1." rel="​lightbox"​ photoid="​51f34810-eca4-11e8-b966-39df712cd1d4"​ type="​photo"​ data-original="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​20/​photo-1-15427051094492113678266.jpg"​ width=""​ height=""/></​div><​div class="​PhotoCMS_Caption"><​p data-placeholder="​[nhập chú thích]">​Cháu bé thời điểm được phát hiện.</​p></​div></​div><​p>​Theo đó, chiều 19/11, nhiều người dân phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi dưới chân cầu vượt Đại Phúc, thuộc địa phận phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Thời điểm phát hiện, cháu bé trong trạng thái bị bỏ đói và lạnh run.</​p><​p>​Ông Lộc cho biết cháu bé khoảng 3 tuổi, bị bỏ lại cùng một ít đồ đạc, không có bất kỳ thông tin nào thêm. </​p><​p>​Cháu bé sau đó đã được đưa đi kiểm tra sức khỏe, hiện đang được chăm sóc tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ, chăm sóc trẻ em của tỉnh Bắc Ninh. </p>
 +
 +
 +</​div><​script>​
 +(runinit = window.runinit || []).push(function () {
 +var footerFbSdk = {
 +isLoaded: false,
 +init: function () {
 +var me = this;
 +$(window).scroll(function () {
 +if ($('​.k14-home'​).length > 0 && $('#​liSuKien'​).length > 0) {
 +var pScrollCuon = $(window).scrollTop();​
 +var liSuKienTop = $('#​liSuKien'​).offset().top;​
 +if (pScrollCuon >= liSuKienTop && !me.isLoaded) {
 +me.LoadFbSdk();​
 +me.isLoaded = true;
 +}
 +}
 +else if (!me.isLoaded) {
 +me.LoadFbSdk();​
 +me.isLoaded = true;
 +}
 +});
 +},
 +LoadFbSdk: function () {
 +(function (d, s, id) {
 +var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];​
 +if (d.getElementById(id)) return;
 +js = d.createElement(s);​ js.id = id;
 +js.src = "​http://​connect.facebook.net/​vi_VN/​sdk.js#​xfbml=1&​version=v2.8";​
 +fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);
 +}(document, '​script',​ '​facebook-jssdk'​));​
 +}
 +};
 +
 +footerFbSdk.init();​
 +});
 +</​script>​
 + </​HTML>​
b-trai-b-b-r-i-trong-c-nh-i-r-t-d-i-ch-n-c-u.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)