User Tools

Site Tools


campuchia-l-n-ti-ng-tr-c-tin-n-trung-qu-c-mu-n-thi-t-l-p-c-n-c-h-i-qu-n-n-c-n-y

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

campuchia-l-n-ti-ng-tr-c-tin-n-trung-qu-c-mu-n-thi-t-l-p-c-n-c-h-i-qu-n-n-c-n-y [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​p style="​font-weight:​700">​ 
 +                                <​strong>​Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 19/11 tuyên bố sẽ không bao giờ cho phép nước ngoài hiện diện căn cứ quân sự tại nước này.</​strong> ​      
 + </​p><​div id="​content_detail">​ 
 + <​p style="​text-align:​ justify;">​Phát biểu trong cuộc họp Nội các được truyền trực tiếp trên Facebook, Thủ tướng Hun Sen khẳng định Hiến pháp Campuchia không cho phép quân đội hay căn cứ quân sự của nước ngoài hiện diện ở nước này cho dù đó là lực lượng hải quân, bộ binh hay không quân.</​p> ​ <figure class="​expNoEdit"><​img src="​https://​image.vtc.vn/​resize/​685x385/​files/​duong.ha/​2018/​11/​19/​25f4be62-4e66-11e6-ba91-9b331c0ddad9_1280x720-1718280.jpg"​ alt="​Campuchia len tieng truoc tin don Trung Quoc muon thiet lap can cu hai quan o nuoc nay hinh anh 1" width="​685"​ height="​385"/><​figcaption><​p class="​expEdit">​Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: Reuters) </​p> ​ </​figcaption></​figure><​p style="​text-align:​ justify;">​Ông nêu rõ Campuchia không cần lực lượng nước ngoài chiến đấu trong lãnh thổ nước này như trước đây, và không cho phép Campuchia trở thành nơi thử nghiệm hệ tư tưởng hay vũ khí.</​p> ​ <p style="​text-align:​ justify;">​Tuyên bố trên được Thủ tướng Hun Sen đưa ra trong bối cảnh tờ <​em>​Asia Times</​em>​ ngày 15/11 dẫn các nguồn tin ngoại giao giấu tên và giới phân tích đưa tin Bắc Kinh đã vận động hành lang Phnom Penh để thiết lập căn cứ hải quân ở Tây Nam Campuchia, có khả năng chứa các tàu chiến, tàu khu trục và các tàu khác của Hải quân thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).</​p> ​ <p style="​text-align:​ justify;">&​gt;&​gt;&​gt;​ Đọc thêm: <​em><​strong>​Trung Quốc có đủ tiềm lực để trở thành siêu cường?</​strong></​em></​p> ​ <​footer class="​signature">​ <span style="​text-transform:​none;">​Nguồn:</​span>​ Báo Tin Tức 
 + </​footer>​ 
 +  
 +  
 + <​!--End Article Body--></​div><​script async type="​text/​javascript">​!function(a,​b,​c){var d,​e=a.getElementsByTagName(b)[0];​a.getElementById(c)||(d=a.createElement(b),​d.id=c,​d.src="​https://​connect.facebook.net/​vi_VN/​sdk.js#​xfbml=1&​version=v2.9",​e.parentNode.insertBefore(d,​e))}(document,"​script","​facebook-jssdk"​);</​script>​ 
 +laodong </​HTML>​
campuchia-l-n-ti-ng-tr-c-tin-n-trung-qu-c-mu-n-thi-t-l-p-c-n-c-h-i-qu-n-n-c-n-y.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)